Ban vận động thành lập Hội Nạn nhân da cam/ dioxin thị xã Bắc Kạn chuẩn bị công tác cho Đại hội Hội Nạn nhân da cam/ dioxin thị xã Bắc Kạn

Sau khi có quyết định công nhận Ban vận động thành lập Hội, Ban vận động đã tuyên truyền vận động, hướng dẫn nạn nhân chất độc da cam/dioxin làm đơn xin vào Hội. Đồng thời trình Sở Nội vụ và UBND tỉnh phê duyệt cho phép thành lập Hội. Ngày 09/6/2014 Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành quyết định số 922/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập hội nạn nhân chất độc da cam thị xã Bắc Kạn.

Để tiếp tục cho công việc tiến tới Đại hội Hội, ngày 07/7/2014 Ban vận động thành lập Hội tổ chức họp thành viên ban vận động chuẩn bị một số nội dung cho công tác trước Đại hội như: Chương trình, Kế hoạch, Đề án nhân sự, kinh phícho Đại hội…để trình Thường trực UBND thị xã xem xét sau đó trình Thường trực Thị ủy cho chủ trương tổ chức Đại hội Hội Nạn nhân chất độc da cam/ dioxin thị xã Bắc Kạn khóa I, nhiệm kỳ 2014 – 2019 dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 09/9/2014.