Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh giám sát dự án Trường Mầm non Dương Quang

Chiều ngày 22/6, đồng chí Đồng Thị Vân Thoa, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã đi khảo sát thực tế việc xây dựng trường chuẩn quốc gia tại Trường Mầm non xã Dương Quang (TP. Bắc Kạn).

Tính đến thời điểm này, trường đạt 25/25 tiêu chí mức độ 1, 25/25 tiêu chí mức độ 2, 18/19 tiêu chí mức độ 3, hiện cơ sở vật chất nhà trường đang trong quá trình xây dựng chưa hoàn thiện.

Nhà trường đề nghị các cấp, ngành tiếp tục quan tâm tạo điều kiện xem xét các nguồn lực để hỗ trợ kinh phí, tư vấn về hồ sơ, sổ sách, công tác chuyên môn, công tác kiểm định chất lượng trong thời gian xây dựng trường chuẩn quốc gia. Đề nghị đoàn khảo sát có ý kiến với đơn vị liên quan để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình trường học sớm bàn giao cho nhà trường kịp thời vệ sinh, trang trí khuôn viên trong và ngoài lớp học, đảm bảo công tác đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục, công nhận trường đạt chuẩn quốc gia theo kế hoạch./.

Đặng Tuyết