Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh giám sát tại thành phố Bắc Kạn

Sáng ngày 24/3, Ban Văn hóa- Xã hội HĐND tỉnh Bắc Kạn do đồng chí Đồng Thị Kim Thoa – Phó Trưởng Ban VH-XH làm Trưởng đoàn có buổi giám sát trực tiếp tại thành phố về việc thực hiện chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao; Công tác quản lý, bảo vệ các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh trên địa bàn; Việc thực hiện các quy định về đấu thầu mua thuốc trong cơ sở y tế. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Thị Huế, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn.

Toàn cảnh buổi giám sát

Trong những năm qua, UBND thành phố đã chỉ đạo  phòng Tài chính – Kế hoạch, phòng Văn hóa – Thông tin và Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thành phố để tổ chức thực hiện chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao theo Nghị quyết 12/2018/NQ-HĐND tỉnh Bắc Kạnđối với một số nội dung như: Định mức chi bồi dưỡng tập luyện; chi bồi dưỡng thi đấu cho vận động viên tham gia các giải thể thao do Tỉnh tổ chức; chi các giải thể thao do Thành phố tổ chức.

Trên địa bàn thành phố Bắc Kạn hiện có 09 di tích, danh lam thắng cảnh được công nhận. Trong đó,  07 di tích lịch sử cấp tỉnh; 02 di tích đã được kiểm đếm chưa được xếp hạng di tích (Nhà tù Bắc Kạn và Trại giam Pá Danh). Tháng 12/2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn đã bàn giao 01 hồ sơ di tích danh lam, thắng cảnh cấp Quốc gia (Động Áng Toòng, phường Xuất Hóa). Còn lại 06 di tích đã được công nhận.

Về thực hiện các quy định về đấu thầu mua thuốc trong cơ sở y tế: Việc cung ứng thuốc đảm bảo đáp ứng được yêu cầu thuốc chữa bệnh về thời gian, chất lượng thuốc đảm bảo theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, bảo quản theo tiêu chuẩn GSP. Trong những năm qua, về cơ bản đơn vị đảm bảo cung cấp đủ số lượng, chủng loại thuốc đáp ứng nhu cầu điều trị tại cơ sở y tế; về giá thuốc đảm bảo theo đúng giá đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát chuyên đề của Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh: Tổng số có 35 kiến nghị, trong đó có 29 kiến nghị đối với UBND thành phố và một số phòng chuyên môn, 06 kiến nghị đối với UBND cấp xã. Kết quả, có 32/35 kiến nghị đã được giải quyết theo đúng thẩm quyền; 03 kiến nghị chưa được thực hiện.

Các thành viên trong Đoàn giám sát, đại diện lãnh đạo các phòng, ban, cán bộ chuyên môn của thành phố đã cùng trao đổi, đưa ra các ý kiến, kiến nghị như: Quan tâm phối hợp đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận các di tích lịch sử trên địa bàn thành phố; đầu tư kinh phí bảo vệ, tôn tạo các danh lam, thắng cảnh của địa phương tạo điểm nhấn thu hút khách du lịch như: Động Áng Toòng (phường Xuất Hóa); nâng mức kinh phí cho các hoạt động mua sắm, sửa chữa của Trung tâm Y tế thành phố…

Qua giám sát giúp HĐND tỉnh nói chung, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh nói riêng nắm bắt thực trạng để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình chỉ đạo triển khai thực hiện tại cơ sở./.

Đặng Tuyết