Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 tại phường Sông Cầu

Chiều 16/11, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh do đồng chí Đồng Thị Vân Thoa- Trưởng ban Văn hóa – Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác có buổi làm việc với thành phố Bắc Kạn giám sát về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Đoàn giám sát làm việc tại UBND phường Sông Cầu

Theo báo cáo: Để triển khai các chính sách hỗ trợ của Chính phủ, thành phố đã chỉ đạo 8/8 xã, phường thành lập Ban rà soát thực hiện chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động và người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố và chỉ đạo các thôn trưởng, tổ trưởng tuyên truyền các chính sách hỗ trợ đến người dân. Công tác hỗ trợ được triển khai kịp thời đến các đối tượng. Thành phố đã thực hiện giảm mức đóng vào quỹ tai nạn lao động- bệnh nghề nghiệp cho hơn 250 đơn vị sử dụng lao động, số người được giảm đóng là hơn 4.000 người; xác nhận danh sách lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương cho 09 đơn vị, 60 lao động; xác nhận danh sách người lao động ngừng việc cho 02 đơn vị, với 12 lao động; hỗ trợ đối với trẻ em và người đang điều trị Covid cho 193 người; hỗ trợ cho 23 hộ kinh doanh. Ngân hàng CSXH tỉnh Bắc Kạn cũng hỗ trợ cho các doanh nghiệp vay để trả lương cho người lao động như: Công ty cổ phần In Bắc Kạn; Công ty cổ phần thương mại dịch vụ 05/10; Công ty TNHH vận tải công nghệ Mai Linh Bắc Kạn, với tổng số tiền hơn 90 triệu đồng. Đối với chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 116 của Chính phủ, thành phố Bắc Kạn có 243 đơn vị được giảm đóng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp; số lao động được giải quyết và chi trả tiền hỗ trợ theo quy định là hơn 3.930 người…

Tuy nhiên, quá trình triển khai các chính sách, thành phố vẫn còn vướng mắc như: Việc xác định đối tượng F1, đối với đối tượng bị cách ly cũng như việc ban hành quyết định hỗ trợ cho đối tượng người lao động không có giao kết hợp đồng lao động./.

Minh Cường