BÁO CÁO Kết quả chuyển đổi số thành phố Bắc Kạn trong 6 tháng đầu năm 2024

Xem nội dung chi tiết tại đâyBÁO CÁO số 193/BC-UBND Kết quả chuyển đổi số thành phố Bắc Kạn trong 6 tháng đầu năm 2024

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn