Báo cáo kết quả giám sát công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn thành phố Bắc Kạn từ năm 2020 đến hết tháng 8 năm 2021

Xem chi tiết tại đây: Báo cáo kết quả giám sát công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn thành phố Bắc Kạn từ năm 2020 đến hết tháng 8 năm 2021

Nguồn: Văn phòng HĐND – UBND TP Bắc Kạn

Trả lời ý kiến

Please enter your comment!
Xin hãy nhập tên