BÁO CÁO Kết quả thực hiện công tác phòng, chống mại dâm 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Xem nội dung chi tiết tại đâyBÁO CÁO số 248/BC-UBND Kết quả thực hiện công tác phòng, chống mại dâm 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn