BÁO CÁO Kết quả thực hiện Thành phố Bắc Kạn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020

Xem chi tiết tại đây:BÁO CÁO Kết quả thực hiện Thành phố Bắc Kạn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020

Nguồn: Văn phòng HĐND – UBND TP Bắc Kạn