BÁO CÁO Thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý I năm 2021

Xem chi tiết tại đây: BÁO CÁO Thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý I năm 2021

Nguồn: Văn phòng HĐND – UBND TP Bắc Kạn