BÁO CÁO Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh quý I; nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2021

Xem chi tiết tại đây: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh quý I; nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2021

Nguồn: Văn phòng HDND – UBND TP Bắc Kạn