BÁO CÁO Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh tháng 01; nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2022