BÁO CÁO Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh tháng 10; nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2021

Xem chi tiết tại đây:BÁO CÁO Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh tháng 10; nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2021

Nguồn: Văn phòng HĐND – UBND TP Bắc Kạn