BÁO CÁO Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh tháng 12 năm 2020; nhiệm vụ trọng tâm tháng 01 năm 2021

Xem chi tiết tại đây:BÁO CÁO Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh tháng 12 năm 2020; nhiệm vụ trọng tâm tháng 01 năm 2021