Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh tháng 3; nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 năm 2021

Xem chi tiết tại đây:Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh tháng 3; nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 năm 2021

Nguồn: Văn phòng HDND – UBND TP Bắc Kạn