BÁO CÁO Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2021

Xem chi tiết tại đây:Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2021

Nguồn:Văn phòng HĐND – UBND TP Bắc Kạn