BÁO CÁO Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh tháng 5 và 5 tháng năm 2024 ; nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2024

Xem nội dung chi tiết tại đâyBÁO CÁO số 190/BC-UBND Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh tháng 5 và 5 tháng năm 2024 ; nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2024

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn