BÁO CÁO Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế – Xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2024

Xem nội dung chi tiết tại đâyBÁO CÁO số 244/BC-UBND Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế – Xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2024

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn