Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2020

Xem chi tiết tại đây: BÁO CÁO Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2020

Tác giả: UBND thành phố Bắc Kạn