BÁO CÁO Trả lời, giải quyết ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 5, HĐND thành phố khóa VII

Xem nội dung chi tiết tại đâyBÁO CÁO số 209/BC-UBND Trả lời, giải quyết ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 5, HĐND thành phố khóa VII

Nguồn: UBND thành phố