BÁO CÁO Trả lời, giải quyết ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 4, HĐND thành phố khoá VII

Xem chi tiết tại đây:BÁO CÁO Trả lời, giải quyết ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 4, HĐND thành phố khoá VII

Nguồn:UBND Thành phố Bắc Kạn

Trả lời ý kiến

Please enter your comment!
Xin hãy nhập tên