BCĐ Hoạt động hè tỉnh kiểm tra công tác hè tại thị xã Bắc Kạn

Trong chương trình buổi làm việc nhằm kiểm tra thực tế các hoạt động của cơ sở, đoàn đã dự buổi sinh hoạt hè, tặng quà cho các em thiếu nhi của thôn Giao Lâm và làm việc với BCĐ hoạt động hè xã Huyền Tụng.

Sau khi kiểm tra tại xã Huyền Tụng, đoàn kiểm tra đã làm việc với BCĐ hoạt động hè thị xã. Tham dự và tiếp đoàn có đ/c Đào Thị Thúy – Bí thư Thị đoàn, Phó BCĐ Thường trực hoạt động hè thị xã; và các đồng chí là thành viên BCĐ hoạt động hè thị xã.

Đ/c Đào Thị Thúy – Bí thư Thị đoàn, Phó BCĐ Thường trực hoạt động hè thị xã

báo cáo kết quả hoạt động với đoàn kiểm tra

Ngay từ đầu tháng 5, Thị đoàn là cơ quan thường trực BCĐ hè thị xã đã tích cực chuẩn bị các điều kiện cho công tác thiếu nhi trong hè. Sau 02 tháng hoạt động, Ban chỉ đạo hè thị xã đã tổ chức các hoạt động khá phong phú, đa dạng, huy động sự tham gia của xã hội đối với việc chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; chú trọng tuyên truyền giáo dục pháp luật, học tập và hướng nghiệp, hoạt động nâng cao kỹ năng sống cho thiếu nhi. 

Đoàn kiểm tra đã ghi nhận những kết quả hoạt động của BCĐ thị xã Bắc Kạn đồng thời cũng đề nghị BCĐ hoạt động hè thị xã cần quan tâm chỉ đạo nhân rộng những mô hình mới thu hút nhiều ĐVTTN tham gia, qua đó nâng cao chất lượng tuyên truyền giáo dục và kỹ năng sống cho các em./.