BCĐ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo thành phố kiểm tra các xã, phường

0
41

Từ ngày 11 đến ngày 16/11, Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo thành phố Bắc Kạn đã tiến hành kiểm tra tại các xã, phường.

 Kiểm tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hộ gia đình tại phường Xuất Hóa TP. Bắc Kạn

Việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo làm cơ sở thực hiện các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội và đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo hàng năm của các xã, phường.

Sau khi được tập huấn, điều tra viên các xã, phường đã phối hợp với công chức Văn hóa- xã hội xác định, lập danh sách các hộ gia đình cần rà soát trên địa bàn gồm hộ gia đình có khả năng nghèo, cận nghèo; hộ có khả năng thoát nghèo, thoát cận nghèo, tiến hành tổng hợp và phân loại theo đúng quy định. Đồng thời, các thôn, tổ tổ chức họp dân lấy ý kiến người dân để thống nhất kết quả đánh giá, chấm điểm, niêm yết công khai.

Kiểm tra việc thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố Bắc Kạn nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình rà soát của các đơn vị. Trên cơ sở kiểm tra, xác định được mức độ đạt được theo mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể so với kế hoạch đề ra; tìm ra các nguyên nhân của những tồn tại hạn chế để đưa ra các giải pháp phù hợp tổ chức thực hiện chương trình./.

Đặng Tuyết