BCHQS phường Đức Xuân nâng cao chất lượng huấn luyện

Tập đội ngũ, tập bắn súng và ném lựu đạn ở cả 3 tư thế … đó là một phần quan trọng trong chương trình huấn luyện hàng năm của lực lượng dân quân phường Đức Xuân, TP Bắc Kạn,. Thực hiện chủ trương đổi mới và nâng cao chất lượng huấn luyện, rèn luyện đối với lực lượng dân quân, trong năm huấn luyện này, Ban CHQS phường Đức Xuân đã chọn cử các đồng chí cán bộ có năng lực, có trình độ tham gia lớp tập huấn nâng cao của Ban chỉ huy quân sự thành phố, đồng thời làm tốt việc xây dựng, huấn luyện đội mẫu trước khi bước vào huấn luyện. Trong quá trình huấn luyện việc học mới, ôn cũ, huấn luyện quân sự kết hợp với giáo dục chính trị được duy trì thành nề nếp, các hoạt động hội thi, hội thao, cổ động thao trường cũng được tổ chức tốt nên chất lượng huấn luyện được nâng lên, quân số tham gia huấn luyện luôn đảm bảo.

Để giúp địa phương đẩy nhanh tiến trình xây dựng nông thôn mới, trong năm huấn luyện này, lực lượng dân quân phường Đức Xuân còn phối hợp với các ban, ngành đoàn thể địa phương làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành nghiêm đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước và định hướng phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đồng thời cùng nhân dân tổ dân phố 1 A Đức Xuân  nạo vét kênh mương, san lấp đất dọc tuyến đường bờ sông. Những hoạt động này đã góp phần làm đẹp thêm hình ảnh của người chiến sĩ sao vuông trong lòng cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương.

Gắn huấn luyện với rèn luyện và tham gia có hiệu quả vào các hoạt động xây dựng nông thôn mới, lực lượng dân quân phường Đức Xuân đã và đang tiếp tục lập lên những thành tích mới, góp phần đưa Đức Xuân vươn lên trở thành một trong những điểm sáng về công tác quốc phòng – an ninh trên địa bàn thành phố Bắc Kạn.