BCHQS thành phố làm tốt công tác an sinh xã hội

BCHQS thành phố Bắc Kạn luôn chú trọng thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” chính sách người có công như: chi trả cho 121 đối tượng được hưởng theo Quyết định số 62/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ với số tiền trên 520 triệu và 2 đối tượng theo quyết định 142 của Chính phủ với số tiền trên 13 triệu đồng đồng. Kết hợp tốt nhiệm vụ huấn luyện với làm công tác dân vận đạt được nhiều kết quả tốt, Phối hợp đổ 430m đường bê tông, nạo vét kênh mương, dọn đất đá sạt lở, tu sửa, các công trình phúc lợi xã hội với tổng 608 lượt người tham ra.

Dân quân tự vệ làm đường bê tông tại tổ 7 phường Sông Cầu