BCHQS thành phố tặng quà tết gia đình chính sách

BCHQS thành phố Bắc Kạn đã trao 06 xuất quà cho các tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn, mỗi xuất quà trị giá 300 trăm nghìn đồng. Tại các gia đình đến thăm đoàn đã ân cần, thăm hỏi sức khỏe gia đình. Động viên các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, luôn là tấm gương sáng để con cháu và thế hệ trẻ noi theo, chúc các gia đình vui xuân, đón tết vui vẻ, hạnh phúc.

Đây là nội dung hoạt động có ý nghĩa chính trị – xã hội sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Quân đội đối với những gia đình chính sách trên địa bàn, nhằm thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.