BCHQS thành phố tặng quà tết gia đình chính sách

Thừa ủy quyền của Bộ chỉ huy QS tỉnh, BCHQS thành phố đã trao 02 xuất quà cho ông Nguyễn Hoàng Thông phường sông cầu và Đinh Như Hân phường Đức Xuân là 02 đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn, mỗi xuất quà trị giá 400 trăm nghìn đồng.

Đây là nội dung hoạt động có ý nghĩa chính trị – xã hội sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Quân đội đối với những gia đình chính sách trên địa bàn, nhằm thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.