BCHQS thị xã phát động thi đua “Sáng mãi phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ

Với chủ đề “Thi đua giành 3 đỉnh cao quyết thắng” và cuộc vận động “ phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” để phong trào thi đua đạt hiệu quả thiết thực, cán bộ LLVT thị xã đã quán triệt và thực hiện tốt 4 nhất; Xây dựng ý chí, trách nhiệm cao nhất; thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả cao nhất; dân chủ đoàn kết, chấp hành kỷ luật nghiêm nhất; tham gia hoạt động đền ơn đáp nghĩa đạt hiệu quả cao nhất.

Thông qua các đợt phát động thi đua đã góp phần động viên khích lệ cán bộ chiến sĩ, trong LLVT thị xã có nhận thức tốt về nhiệm vụ, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, nhà Nước và Quân đội, đoàn kết thực hiện tốt nhiệm vụ QP-QSĐP.