Bế giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị khóa IV năm 2018

Đây là lớp Sơ cấp lý luận chính trị được tổ chức theo Kế hoạch phối hợp số 04/KHPH-TTBDCT-TTHL&BDNV ngày 03/8/2018 giữa Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố và Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh, lớp học gồm có 53 học viên là các đồng chí cán bộ, chiến sĩ trực thuộc công an tỉnh Bắc Kạn. Trong gần 02 tháng học tập ( từ ngày 20/8/2018 đến hết ngày 04/10/2018), các học viên được học tập, nghiên cứu 18 chuyên đề về những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-nin; Đường lối của Đảng trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng Đảng, công tác vận động nhân dân và Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Kết quả có 53/53 học viên đã hoàn thành khóa học được cấp bằng Sơ cấp lý luận chính trị với 18 học viên xếp loại giỏi, chiếm tỷ lệ 34%, có 35 học viên xếp loại khá chiếm tỷ lệ 66%.

 Phát biểu tại lễ bế giảng lớp học, đồng chí Nguyễn Duy Khôi – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Kạn chúc mừng 100% học viên đã hoàn thành khóa học, đồng chí mong rằng các học viên hãy vận dụng những kiến thức được trang bị vào thực tiễn cuộc sống và công tác và nếu có điều kiện mong các học viên tiếp tục cố gắng bồi dưỡng, nâng cao về trình độ lý luận chính trị.