Bế mạc Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp THCS năm học 2021-2022

Chiều 18/11, Phòng Giáo dục & Đào tạo thành phố Bắc Kạn tổ chức bế mạc Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp THCS năm học 2021-2022.

Ban tổ chức trao giấy chứng nhận giáo viên dạy giỏi bậc THCS cấp thành phố năm học 2021-2022

Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp THCS năm học 2021-2022 có 56 giáo viên của các trường THCS trên địa bàn thành phố tham dự. Qua các phần thi, Ban Tổ chức đánh giá, phần thi trình bày biện pháp cơ bản các biện pháp được áp dụng có hiệu quả tại đơn vị, đáp ứng được yêu cầu đổi mới trong dạy và học, phù hợp với các đối tượng học sinh, thực tiễn của nhà trường, địa phương. Các sáng kiến đều được đồng nghiệp và nhà trường ghi nhận. Nhiều thầy, cô đã có sự quan tâm, thu thập minh chứng khẳng định sự tiến bộ của học sinh lớp mình phụ trách. Phần thi thực hành giảng dạy, kế hoạch, tài liệu dạy học, chuỗi hoạt động cơ bản phù hợp với mục tiêu, nội dung, phương pháp môn học. Mục tiêu, nội dung của mỗi nhiệm vụ học tập đảm bảo yêu cầu khi nêu rõ được phương thức hoạt động của học sinh, nhóm học sinh. Thiết bị dạy học, tài liệu cơ bản phù hợp, phương án kiểm tra đánh giá trong quá trình tổ chức các hoạt động của học sinh tương đối toàn diện,…

Kết thúc Hội thi, 55 giáo viên được công nhận đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi bậc THCS thành phố Bắc Kạn, năm học 2021-2022./.

 Hoàng Thạc