Bế mạc kỳ họp thứ Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Kạn khóa VI

Tại Kỳ họp, các đại biểu đã tập trung, đánh giá, phân tích, cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng như báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của thành phố, đánh giá kết quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; công tác đảm bảo an ninh trật tự, quản lý đô thị trên địa bàn…

Kỳ họp cũng đã tiến hành thảo luận tổ, chất vấn, trả lời chất vấn và thông qua 7 Nghị quyết về: chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội và đảm bảo an ninh – quốc phòng năm 2017; thành lập đoàn giám sát chuyên đề của HĐND thành phố năm 2017; chương trình giám sát của HĐND thành phố năm 2018; kết quả giám sát việc thực hiện Quy chế Quản lý đô thị trên địa bàn thành phố Bắc Kạn; phân bổ ngân sách thành phố năm 2017; phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2016; việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thành phố đến năm 2020; phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

HĐND thành phố Bắc Kạn tin tưởng rằng, với tinh thần trách nhiệm của các vị đại biểu HĐND thành phố; sự năng động, tập trung, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố; cùng với sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm cao của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và toàn thể nhân dân thành phố Bắc Kạn, kinh tế – xã hội của thành phố sẽ thu được nhiều kết quả tốt trong thời gian tới./.