Bệnh viện Tim Hà Nội tổ chức Chương trình khám sàng lọc phát hiện bệnh lý tim mạch tại tỉnh Bắc Kạn

Xem chi tiết tại đây:Bệnh viện Tim Hà Nội tổ chức Chương trình khám sàng lọc phát hiện bệnh lý tim mạch tại tỉnh Bắc Kạn

 

Tác giả:Bệnh viện Tim Hà Nội