BHXH Việt Nam: Chỉ đạo triển khai quyết liệt việc thực hiện Công điện số 72/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ nhằm bảo đảm đủ thuốc, vật tư y tế phục vụ KCB BHYT

Xem nội dung chi tiết tại đây:  BHXH Việt Nam: Chỉ đạo triển khai quyết liệt việc thực hiện Công điện số 72/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ nhằm bảo đảm đủ thuốc, vật tư y tế phục vụ KCB BHYT

Nguồn: BHXH tỉnh Bắc Kạn