BHXH Việt Nam: Sẵn sàng triển khai trên toàn quốc 2 nhóm thủ tục hành chính liên thông phục vụ đời sống, an sinh người dân

Xem nội dung chi tiết tại đây: THÔNG TIN BÁO CHÍ: BHXH Việt Nam Sẵn sàng triển khai trên toàn quốc 2 nhóm thủ tục hành chính liên thông phục vụ đời sống, an sinh người dân

Nguồn: BHXH tỉnh Bắc Kạn