Bí thư Đoàn gương mẫu học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ

Trong câu chuyện với Thượng úy Triệu Văn Giang chúng tôi được biết, những năm qua, với cương vị là trợ lý tuyên huấn, anh đã tham mưu cho Đảng ủy, chỉ huy đơn vị quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên, cán bộ thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đồng thời, giúp Đảng ủy đơn vị theo dõi, kiểm tra và hướng dẫn cán bộ, Đảng viên, đoàn viên, thanh niên trong đơn vị thực hiện việc học tập và làm theo Bác, cũng như các hoạt động công tác khác của đơn vị. của cơ quan, đơn vị luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, thực tiễn, có nhiều đổi mới, gắn với các cuộc vận động, các phong trào của địa phương. Nhờ đó, trước những diễn biến phức tạp của tình hình, cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố có bản lĩnh chính trị vững vàng, thống nhất ý chí, hành động; có tinh thần cảnh giác, trách nhiệm chính trị cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Qua trao đổi: Anh cho biêt đối với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bản thân anh cho rằng, việc học tập và làm theo Bác đối với mỗi cán bộ, đảng viên là vô cùng cần thiết. Điều này sẽ có tác động tích cực trong việc giúp mỗi người tự rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm với công việc được phân công.Chính vì thế, hàng năm, anh tham mưu cho Đảng ủy trong xây dựng kế hoạch của cấp ủy, xây dựng cam kết của cá nhân về tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu. Cùng với việc nghiêm túc quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, anh đã giúp Đảng ủy theo dõi, nắm bắt tâm tư, tình cảm của đảng viên nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời các biểu hiện lệch lạc.Đại úy Lèng Văn Nghĩa, Ban hậu cần Kỹ thuật Ban CHQS thành phố Bắc Kạn cho biết: “thời gian vừa qua đồng chí Giang luôn hoàn thành tốt chức trách niệm vụ được giao, chủ động tích cực trong công tác đoàn xây dựng tập thể chi đoàn, đoàn kết thống nhất trong mọi công việc phát huy tốt phẩm chất bộ đội cụ Hồ, luôn là tấm gương sáng cho cán bộ và đoàn viên học tập và noi theo”.

Cùng với đó Thượng úy Triệu Văn Giang đã chủ động tham mưu phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, lực lượng trong và ngoài Quân đội, địa phương, tuyên truyền sâu rộng nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; tình hình phát triển kinh tế, xã hội của địa phương; công tác phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai; chủ động tham mưu, đề xuất, định hướng thông tin trước các vấn đề nhạy cảm, phức tạp mới nảy sinh,… góp phần tăng cường sự đồng thuận trong xã hội. Thượng tá Chu Đức Huê, Chính trị viên Ban CHQS thành phố Bắc Kạn cho biết ”  Lực lượng đoàn viên thanh niên trong đơn vị với số lượng ít tuy nhiên đồng chí bí thư chi đoàn đã tuyên truyền thực hiện tốt một số nội dung như thường xuyên chỉnh chu quảnh quan môi trường trong đơn vị sáng xanh- sạch- đẹp. Đặc biệt đồng chí Giang đã vận động đoàn viên thanh niên tham gia quyên gop ủng hộ bằng vật chất cũng như là ngày công  để giúp bà con nhân dân xã Dương Quang hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới vào năm 2019″

Cá nhân Thượng úy Triệu Văn Giang với vai trò là Bí thư Chi đoàn, anh đã luôn cố gắng, tìm tòi, học hỏi, nghiên cứu xây dựng mô hình hoạt động mới để thu hút đoàn viên thanh niên đơn vị tham gia. Là người cán bộ Đoàn năng nổ, nhiệt tình và luôn gần gũi, gắn bó với đoàn viên thanh niên trong đơn vị nên anh luôn được mọi người yêu mến.Anh đã cùng các đồng chí trong BCH luôn chủ động xây dựng chương trình hành động của Đoàn đảm bảo đúng Điều lệ và phù hợp tình hình thực tế của đơn vị, thường xuyên tổ chức tập hợp đoàn viên thanh niên trong đơn vị triển khai thực hiện các phong trào, kế hoạch, các chương trình hoạt động học tập nghị quyết của Đoàn Thượng úy Triệu Văn Giang, Trợ lý tuyên huấn Ban chính trị Ban CHQS Thành phố Bắc Kạn chia sẻ: ” Thời gian tới chi đoàn Quân sự thành phố sẽ tiếp tục triển khai những mô hình cách làm hay trong đơn vị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động  “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong thời gian tới để tiếp tục đưa chi đoàn thành một trong những đơn vị dẫn đầu trong khối thi đua”

Những năm qua, trên cương vị chức trách nhiệm vụ được giao bản thân đồng chí Giang luôn tu dưỡng, rèn luyện trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện nghiêm túc sự phân công của lãnh đạo cơ quan, chấp hành đúng quy định tại Điều lệ đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Chính điều đó đã có ảnh hưởng, tác động tích cực tới bản thân. Tuy đạt được nhiều thành tích nổi bật nhưng anh Triệu Văn Giang luôn khiêm tốn, giản dị, đồng thời không ngừng nỗ lực, học hỏi, trao dồi trình độ chuyên môn cũng như nghiệp vụ công tác đoàn, góp phần thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ do Đảng ủy, Ban lãnh đạo đơn vị và đoàn cấp trên giao, xứng đáng là một người thủ lĩnh thanh niên thời kỳ mới.