Bí thư Thành ủy Bắc Kạn dự ngày hội đại đoàn kết tại tổ Lâm Trường, phường Huyền Tụng

Tổ Lâm Trường, phường Huyền Tụng gồm 04 dân tộc anh em cùng sinh sống có tổng số 72 hộ. Trong năm qua, khu dân cư Lâm Trường đã nỗ lực phấn đấu, cùng nhau đoàn kết thực hiện tốt nội dung của các cuộc vận động; đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân không ngừng được nâng cao; các phong trào tương thân, tương ái, chăm lo đối tượng chính sách ở khu dân cư được triển khai có hiệu quả thông qua cuộc vận động ủng hộ, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ xóa đói giảm nghèo, “Quỹ vì người nghèo” tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền, ra sức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ cấp trên giao.… Phát huy kết quả đạt được, năm 2019, tổ phấn đấu 100% hộ đạt Gia đình văn hóa; tiếp tục thực hiện tốt Cuộc vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa.

Trao giấy khen cho các gia đình đạt danh hiệu ” gia đình văn hóa”

Chia sẻ niềm vui với bà con trong tổ Lâm Trường, đồng chí Triệu Đức Lân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy – Bí thư Thành ủy Bắc Kạn biểu dương những thành tích mà tổ dân phố đạt được và mong muốn các tầng lớp nhân dân trong tổ cần tiếp tục phát huy tinh thần đại đoàn kết, thực hiện tốt nội dung của cuộc vận động, coi đó là nhiệm vụ mang tính toàn dân, toàn diện, lâu dài./.