Bí thư Thành ủy Bắc Kạn thăm nắm tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ tại Đảng bộ phường Xuất Hóa

Sáng 22/9, đồng chí Cù Ngọc Cường, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bắc Kạn làm trưởng đoàn có buổi làm việc thăm nắm tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ sau Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Xuất Hóa.

Toàn cảnh buổi làm việc

Theo báo cáo, 9 tháng đầu năm Đảng ủy, HĐND, UBND  và các, ban ngành đoàn thể phường Xuất Hóa đã tập trung thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân thực hiện nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực. Địa phương đã tập trung thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống Covid -19. Bao gồm xây dựng kế hoạch, chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết, tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện cách phòng, chống dịch bệnh Covid -19. Trong lĩnh vực kinh tế: UBND phường chỉ đạo, vận động nhân dân gieo cấy đạt và vượt diện tích cây lúa vụ xuân (diện tích 65,6/58ha); cây ngô 24,7/24ha; các loại rau đậu là 11 ha. Tổng thu ngân sách đạt hơn 54,7%. Diện tích rừng trồng đạt 65,61 ha. Trong đó rừng phân tán 16,7/74/15 ha; rừng trồng sau khai thác 48,9ha. Đàn gia súc phát triển ổn định, công tác tiêm phòng cho đàn vật nuôi được thực hiện tốt. Phường tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình “mỗi xã phường một sản phẩm”. Trong đó Hợp tác xã Minh Anh có 02 sản phẩm đăng ký tham gia sản phẩm OCOP năm 2020. Lĩnh vực văn hóa, thông tin và thể thao, giáo dục, y tế được duy trì thực hiện. Công tác hỗ trợ Covid -19 các đối tượng là hộ nghèo, người có công,..được phường thực hiện đúng, nghiêm túc theo cho  theo hướng dẫn của Trung ương. Đảng bộ phường Xuất Hóa đã và đang triển khai Nghị quyết 16 thực hiện theo quy định. Trong tháng 4/2020, UBND phường đã thực hiện 01 cuộc đối thoại với nhân dân. Quốc phòng địa phương được duy trì. An ninh trật tự cơ bản ổn định.

Sau Đại hội, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ phường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ VII và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Hoạt động của Ban Chấp hành khóa mới đi vào nền nếp, đoàn kết nội bộ, đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chínhtrị,  kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng.

Tuy nhiên, do dịch bệnh xuất hiện và diễn biến phức tập nên chỉ tiêu phát triển về đàn gia súc, gia cầm giảm; giá cả con giống, thức ăn chăn nuôi tăng cao nên nhân dân chưa mạnh dạn tái cơ cấu đàn vật nuôi. Đối với công tác cán bộ, một số đồng chí mới tham gia cấp ủy lần đầu nên kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ còn hạn chế, nhất là công tác Đảng.

Các Ban xây dựng Đảng kiểm tra hồ sơ lưu trữ Đại hội

Tiếp thu các ý kiến kiến nghị của Đảng bộ phường Xuất Hóa, các thành viên trong Đoàn kiểm tra trao đổi, làm rõ thêm một số nội dung như: Chú trọng làm tốt công tác kiểm tra, giám sát theo kế hoạch năm đề ra. Đảng bộ đã chủ động trong thực hiện lưu trữ hồ sơ đại hội nhưng cần phối hợp với Văn phòng Thành ủy bổ sung đủ tài liệu hồ sơ lưu trư theo quy định; tách sổ ghi chép lưu trữ theo quy định. Hiện nay, sau Đại hội một số nghiệp vụ về công tác Đảng có sự thay đổi, do đó văn phòng Đảng bộ phường Xuất Hóa tiếp tục bám sát các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của cấp ủy các cấp. Cần chỉ rõ nguyên nhân khó khăn, hạn chế về công tác thu ngân sách năm 2020. Công tác trồng rừng và bảo vệ khoanh nuôi còn vướng mắc, địa phương tiếp tục phối hợp với Hạt kiểm lâm thành phố thực hiện thăm nắm, đo đạc đảm bảo quyền và nghĩa vụ của nhân dân.Địa phương cần chỉ đạo các hội, đòan thể đa dạng công tác tuyên truyền cho nhân dân từng bước thay đổi nhận thức về tham gia nghĩa vụ quân sự. Xem xét thành lập đoàn kiểm tra hoạt động tôn giáo tại phường. Hoạt động hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà ở cho người có công tiếp tục, thực hiện đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Thành ủy Bắc Kạn ghi nhận, động viên, chia sẻ kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2020 của phường Xuất Hóa. Tuy nhiên, một số chỉ tiêu Nghị quyết trong năm đạt chưa cao, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị: từng cá nhân cán bộ, công chức theo vị trí việc làm tiếp tục nỗ lực ý thức phấn đấu, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Với đặc thù là phường có quy mô, cơ cấu, hoạt động sản xuất mang đậm tính chất nông nghiệp (có khu vực phòng thủ, rừng đặc dụng, thủy điện, điểm du lịch sinh thái..) do đó địa phương cần làm tốt công tác quản lý tổng thể, quản lý đất đai, xây dựng, môi trường. Lãnh đạo UBND phường chủ động phối hợp với Hạt kiểm lâm thành phố thực hiện tuyên truyền Luật bảo vệ và phát triển rừng. Qua đó, tháo gỡ khó khăn các vấn đề có liên quan đến lĩnh vực này cho người dân trên địa bàn. Bám sát quy chế hoạt động, lãnh đạo cấp ủy, địa phương chủ động sắp xếp, tiếp xúc, đối thoại với nhân dân. Phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, Ban Chấp hành, UBND duy trì các cuộc họp thường trực, giao ban để giao nhiệm vụ cho các tổ chức, cá nhân nhằm nâng cao kết quả thực hiện nhiệm vụ chung của địa phương. Quan tâm thực hiện kiện toàn, bổ sung đội ngũ cán bộ sau Đại hội theo quy định. Mặt trận tổ quốc Việt Nam phường tiếp tục triển khai hoạt động giám sát, phản biện xã hội, chủ động thăm nắm tư tưởng của nhân dân đặc biệt liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng các công trình, dự án đang triển khai thực hiện năm 2020. Cơ quan quân sự nắm chắc số lượng công dân trong độ tuổi nhập ngũ, làm tốt công tác hiệp đồng tốt với lực lượng công an và các hội đoàn thể chuẩn bị cho công tác gọi công dân nhập ngũ năm 2021./.

                                         Triệu Biển