Bí thư Thành ủy dự ngày hội đại đoàn kết tổ 11B, phường Đức Xuân

Chiều ngày 13/11/2021, đồng chí Cù Ngọc Cường-Ủy viên BTV Tỉnh ủy – Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đã đến dự và chung vui với tổ 11B, phường Đức Xuân thành phố Bắc Kạn trong ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng chí Cù Ngọc Cường- Ủy viên BTV Tỉnh ủy – Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố tặng quà tổ 11B phường Đức Xuân

Tổ 11B, phường Đức Xuân gồm 05 dân tộc anh em cùng sinh sống. Tổ có 180 hộ với 688 nhân khẩu. Trong năm qua, cộng đồng dân cư tổ 11B đã nỗ lực phấn đấu, cùng nhau đoàn kết thực hiện tốt nội dung của các cuộc vận động; đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân không ngừng được nâng cao; các phong trào tương thân, tương ái, chăm lo đối tượng chính sách ở khu dân cư được triển khai có hiệu quả thông qua cuộc vận động ủng hộ, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ xóa đói giảm nghèo, quỹ “Vì người nghèo”; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền, ra sức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ cấp trên giao.…Phát huy kết quả đạt được, năm 2022, tổ phấn đấu 98% số hộ đạt “Gia đình văn hóa; tiếp tục thực hiện tốt Cuộc vận động, xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa…

Chia sẻ niềm vui với bà con trong tổ 11B, đồng chí Cù Ngọc Cường – Ủy viên BTV Tỉnh ủy – Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố biểu dương những thành tích mà tổ đạt được trong năm qua; đồng thời mong muốn các tầng lớp nhân dân trong tổ cần tiếp tục phát huy tinh thần đại đoàn kết, thực hiện tốt nội dung của cuộc vận động, coi đó là nhiệm vụ mang tính toàn dân, toàn diện, lâu dài; đời sống của người dân ngày càng được nâng lên./.

Minh Cường