Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Du làm việc tại thành phố Bắc Kạn

Chiều 19/8/2020, đồng chí Nguyễn Văn Du – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc tại thành phố Bắc Kạn kiểm tra tình hình thực hiện công tác 8 tháng đầu năm 2020. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Hoàng Thu Trang – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Quang Tuyên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.


Toàn cảnh buổi làm việc

Theo báo cáo của Thành ủy Bắc Kạn, 8 tháng đầu năm 2020, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Đến nay, một số chỉ tiêu nghị quyết nhiệm vụ năm 2020 cơ bản đạt tiến độ. Lĩnh vực xây dựng cơ bản, quản lý đô thị, tài nguyên, môi trường được tăng cường; thành phố chủ động phối hợp đẩy mạnh tiến độ giải phóng mặt bằng và triển khai thực hiện các công trình, dự án theo kế hoạch, tiến độ giải ngân các nguồn vốn đến ngày 14/8/2020 đạt 40% kế hoạch vốn. Thành phố tập trung phát triển nông – lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa và phát triển kinh tế tập thể. Lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục được quan tâm. Công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác quốc phòng quân sự địa phương được củng cố; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định. Công  tác xây đựng Đảng, củng cố chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể được tăng cường. Đảng bộ thành phố tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đồng thời chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thành công Đại hội Đảng cấp cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 theo đúng kế hoạch đề ra. Việc sắp xếp, bố trí cán bộ sau Đại hội Đảng cấp cơ sở và Đại hội Đảng bộ thành phố được thực hiện đúng quy định.

Đối với công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Thành ủy đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương phát huy vai trò, trách nhiệm, chủ động phối hợp thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và tỉnh. Đến nay, trên địa bàn thành phố chưa có trường hợp nhiễm bệnh Covid-19.

Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Kạn đã kiến nghị tỉnh quan tâm chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện một số nội dung, cụ thể: Tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho các cấp ủy trực thuộc sau Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020-2025. Cho chủ trương để UBND thành phố ký hợp đồng lao động tại Đội Quản lý trật tự đô thị để đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay. Xem xét, cho chủ trương tháo gỡ khó khăn đối với một số trường học khu vực trung tâm thành phố có tình trạng quá tải về số học sinh/lớp, biên chế giáo viên chưa đáp ứng.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Du chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ VII đã được tổ chức thành công tốt đẹp; ghi nhận trong thời gian qua Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã chủ động, tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội theo kế hoạch đề ra.

Nhấn mạnh về những nhiệm vụ trong các tháng cuối năm 2020, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Du đề nghị thành phố lưu ý về công tác cán bộ, công tác bổ nhiệm, bầu cử phải đúng quy trình, quy định; việc phân công cán bộ cần chú ý đến sở trường, khả năng, năng lực của từng cán bộ. Thành phố phải xây dựng Đề án phát triển thành phố Bắc Kạn một cách cụ thể, chi tiết, có tầm nhìn chiến lược lâu dài và có bước đột phá để  trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết thực hiện.

Trong lĩnh vực xây dựng cơ bản cần làm tốt công tác giải phóng mặt bằng; đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn; thực hiện tốt công tác đối thoại, tiếp công dân. Trong sản xuất nông lâm nghiệp, cần quan tâm thực hiện tốt Chương trình OCOP, nâng cao các sản phẩm OCOP đã được UBND tỉnh công nhận, xếp hạng. Để tháo gỡ khó khăn trong lĩnh vực giáo dục hiện nay, UBND thành phố báo cáo UBND tỉnh để UBND tỉnh có đề xuất với Tỉnh ủy; quan tâm chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới 2020 -2021.

Cùng với đó, tăng cường công tác tuyên truyền, thực hiện nghiêm túc các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tập trung chỉ đạo về công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ; đặc biệt nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, địa phương; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố ngay từ những ngày đầu, tháng đầu sau Đại hội./.

                                               Triệu Biển