Bộ Trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thăm và tặng quà người có công tại thành phố Bắc Kạn

Dịp này, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đã đến thăm động viên và tặng quà ông Nông Văn Ất thương binh 1/4, tổ Khuổi Thuổm, phường Huyền Tụng; nhà văn lão thành cách mạng Nông Viết Toại, tổ12, phường Đức Xuân và ông Nguyễn Hữu Hòa, thương binh 1/4, tổ 2, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung thăm nhà văn lão thành cách mạng Nông Viết Toại

Tại những nơi đến thăm, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã bày tỏ lòng biết ơn sâu nặng về những hy sinh, mất mát của các thương, bệnh binh và người có công đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước. Đồng chí đề nghị chính quyền, các tổ chức, đoàn thể cần quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất, tinh thần của các thương, bệnh binh- những người đã hi sinh một phần xương máu để bảo vệ nền độc lập của dân tộc./.