Bộ Y tế điều chỉnh định nghĩa ca bệnh Covid-19

Nguồn Sở Y tế Bắc Kạn cung cấp

Nguồn: Sở Y tế Bắc Kạn cung cấp