Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên THCS năm học 2018-2019

Tại lớp tập huấn, các đồng chí báo cáo viên đã trao đổi, triển khai cụ thể đến các giáo viên những nội dung như: Kiến thức cơ bản, nâng cao đối với môn học; giải đáp, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc về chuyên môn, nghiệp vụ; tiếp tục củng cố kỹ năng xây dựng ma trận đề và biên soạn đề kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực học sinh; xây dựng các chủ đề dạy học; xây dựng kế hoạch bài học…

Đây là đợt bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ thiết thực đối với đội ngũ giáo viên cấp THCS để nâng cao ý thức tự học, tự bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, giáo viên trong việc thực hiện nhiệm vụ nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh. Sau đợt tập huấn này, phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Kạn tiếp tục tập huấn cho giáo viên các bộ môn Vật Lí, Hóa Học, Lịch Sử, Địa Lí và Sinh Học.