Bồi dưỡng diễn tập chiến đấu xã Nông Thượng trong khu vực phòng thủ năm 2022

Sáng ngày 20/7, thành phố Bắc Kạn tổ chức bồi dưỡng diễn tập chiến đấu xã Nông Thượng trong khu vực phòng thủ năm 2022.

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng diễn tập

 Tại lớp bồi dưỡng, thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Tổ Đạo diễn, Tổ bảo đảm, bộ phận thực binh diễn tập chiến đấu xã Nông Thượng trong khu vực phòng thủ được nghiên cứu, học tập về đặc điểm tác chiến tiến công của Đại đội, Tiểu đoàn Bộ binh cơ giới Mỹ. Thứ tự, nội dung, phương pháp diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ. Hướng dẫn hoạt động của Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự xã và đoàn thể trong diễn tập chiến đấu. Nội dung, phương pháp hướng dẫn các ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể của xã Nông Thương xây dựng văn kiện và đạo diễn diễn tập chiến đấu xã Nông Thượng trong khu vực phòng thủ năm 2022,…

Qua bồi dưỡng, làm cơ sở hướng dẫn và đạo diễn các cương vị trong diễn tập. Vận dụng linh hoạt, sáng tạo, sát với thực tế đặt ra của cuộc diễn tập; chỉ đạo, đạo diễn các cương vị của xã phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, bảo đảm cho diễn tập chiến đấu xã Nông Thượng trong khu vực phòng thủ năm 2022 đạt kết quả cao./.

Đặng Tuyết

Trả lời ý kiến

Please enter your comment!
Xin hãy nhập tên