Bồi dưỡng lý luận chính trị cho 69 công dân nhập ngũ năm 2018

Lớp học diễn ra trong bốn ngày (từ 30/01 – 02/02/2018). Tham gia có 77 quần chúng ưu tú đến từ các chi, đảng bộ cơ sở trên địa bàn. Trong đó có 69 công dân tham gia nhập ngũ năm 2018.

Các học viên được nghiên cứu, học tập các chuyên đề: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.Đây là điều kiện để các học viên nỗ lực, phấn đấu và rèn luyện để trở thành đảng viên, xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhất là các thanh niên có cơ hội được kết nạp vào đảng ngay trong môi trường quân ngũ. /.