Bóng chuyền hơi sân chơi bổ ích của người dân thành phố Bắc Kạn

Trong năm 2016, được sự quan tâm tạo điều kiện của lãnh đạo đơn vị Công đoàn cơ sở một số cơ quan cũng đã đưa môn bóng chuyền hơi vào tập luyện sau giờ làm việc, thu hút đông đảo cán bộ công chức, viên chức, người lao động cùng tham gia tập luyện đã tạo khí thế đoàn kết mang tính cộng đồng cao. Trong thời gian tới, để phong trào môn bóng chuyền hơi phát triển có chiều sâu, cơ quan chuyên môn thành phố sẽ mở thêm các lớp tập huấn để trang bị kiến thức, luật thi đấu cho đông đảo những người tham gia; phối hợp với các hội, đoàn thể, mở các giải thi đấu phong trào để tạo sự hứng khởi trong luyện tập và thi đấu của các CLB.

Sự phát triển của môn bóng chuyền hơi đã góp phần đẩy mạnh phát triển thể thao quần chúng và phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.