Các đồng chí Lãnh đạo thành phố viếng Đài tưởng niệm trước giờ Đại hội Đảng bộ thành phố Bắc Kạn khóa VI, nhiệm kỳ 2015-2020

Vòng hoa mang dòng chữ “Đảng bộ thành phố Bắc Kạn đời đời ghi nhớ công ơn các Anh hùng liệt sĩ” đã thể hiện lòng tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố đối với các Anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của thành phố Bắc Kạn đã hi sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.