Các trường học ở thành phố Bắc Kạn tổ chức Ngày hội đọc sách

Từ ngày 10 đến ngày 21/4/2019, 14 trường tiểu học và THCS trên địa bàn thành phố tổ chức Ngày hội đọc sách với các hoạt động như: trưng bày sách, giới thiệu sách, kể chuyện theo sách…từ đó, giúp các em học sinh được mở rộng kiến thức, vốn sống và đặc biệt là thu thập được nhiều kiến thức góp phần hiệu quả vào xây dựng phong trào học trong mỗi nhà trường.

Nhận thấy hiệu quả từ phong trào đọc sách đem lại, những năm qua phòng Giáo dục và Đào tạothành phố Bắc Kạnphát động phong trào đọc sách trong thư viện nhà trường. Đến nay các trường tiểu học và THCS đều có thư viện sách; Cán bộ, giáo viên, học sinh đã chú trọng đến việc đọc sách, tích cực đổi mới phương pháp dạy học trên cơ sở sử dụng những kiến thức từ trong sách.