Các vị đại biểu HĐND phường Nguyễn Thị Minh Khai báo cáo trước cử tri kết quả kỳ họp thứ Hai HĐND phường khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021

Kỳ họp thứ Hai HĐND được tổ chức vào ngày 19/7/2016, tại trụ sở UBND phường, kỳ họp đã đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và thảo luận, quyết định các mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng cuối năm 2016. Dự kỳ họp có ông Lê Đăng Trưởng – Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; ông Nguyễn Duy Diệp – Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố; các vị đại biểu HĐND thành phố đơn vị phường Nguyễn Thị Minh Khai; đại biểu các ban, ngành, đoàn thể, hội; Bí thư chi bộ, tổ trưởng và đại diện cử tri 17 tổ dân phố trên địa bàn phường.

Ông Phạm Trung Kiên – Đại biểu HĐND phường báo cáo kết quả kỳ họp tại tổ dân phố số 10

Kỳ họp đã nghe các báo cáo của UBND phường về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp phát triển KT – XH, AN – QP 6 tháng cuối năm 2016; tình hình thu chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2016; báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2015; Báo cáo về hoạt động chủ yếu, hoạt động giám sát của  HĐND 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2016; Báo cáo tiếp thu và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 2; Báo cáo kết quả công tác tham gia xây dựng chính quyền của UBMTTQVN phường 6 tháng đầu năm 2016 và những ý kiến kiến nghị của UBMT phường đối với HĐND, UBND và đại biểu HĐND phường.

Sau khi nghe các báo cáo của kỳ họp, đã có 9 lượt ý kiến phát biểu chủ yếu tập trung vào những nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội – ANQP của phường 6 tháng cuối năm 2016, các ý kiến đã được UBND phường tiếp thu để bổ sung vào báo cáo, đồng thời giải trình và làm rõ một số vấn đề cử tri còn băn khoăn     như: công tác vệ sinh môi trường, tiến độ xây dựng các công trình…

Kỳ họp thứ Hai HĐND phường khóa VI đã thông qua Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2015; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng cuối năm 2016; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về hoạt động chủ yếu 6 tháng cuối năm  2016 của HĐND phường.

Sau khi nghe đại biểu HĐND phường báo cáo, 100 % cử tri nhất trí cao với kết quả kỳ họp thứ Hai HĐND phường, cử tri mong muốn các đồng chí đại biểu HĐND phường tiếp tục phấn đấu, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đại biểu trước nhân dân, thực sự là cầu nối giữa nhân dân với Đảng, thường xuyên lắng nghe và chuyển tải kịp thời những ý kiến, kiến nghị của cử tri tới các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết đáp ứng được lòng mong mỏi của cử tri, thật sự xứng đáng là người đại biểu dân cử.