Các xã, phường hoàn thành khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2019

Theo đó, bắt đầu từ ngày 15 đến hết ngày 25/10/2018, các xã, phường tổ chức khám sơ tuyển cho thanh niên trong độ tuổi đăng ký thực hiện nghĩa vụ quân sự. Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã, phường đã thành lập Hội đồng khám sơ tuyển, lấy nòng cốt là đội ngũ y, bác sĩ tại Trạm y tế của địa phương. Cơ quan quân sự thành phố cử cán bộ theo dõi, bám nắm địa bàn cơ sở; hướng dẫn làm thủ tục cho thanh niên trong độ tuổi đúng quy trình sau đó thực hiện khám sơ tuyển. Qua đánh giá kết quả bước đầu, các địa phương hoàn thành khám sơ tuyển đạt kết quả tốt.

          Sau khi có kết quả công tác khám sơ tuyển tại xã, phường, các thanh niên đạt tiêu chuẩn sẽ tiếp tục được lựa chọn đưa đi khám tuyển do Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố tổ chức vào ngày 21 và ngày 22 tháng 11 năm 2018. Nếu đủ điều kiện, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố sẽ cử cán bộ đi thâm nhập, xác minh lý lịch và hoàn tất hồ sơ thanh niên sẵn sàng lên đường nhập ngũ năm 2019./.