Các xã, phường hoàn thành việc niêm yết danh sách cử tri

Trong những ngày qua các xã, phường trên địa bàn thành phố Bắc Kạn đang tích cực triển khai tốt các bước chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đến thời điểm hiện nay, việc niêm yết danh sách cử tri đã cơ bản đã hoàn tất theo đúng thời gian quy định. Đồng thời thông báo rộng rãi để cử tri biết, kiểm tra, kịp thời chỉnh sửa, bổ sung nếu có sai sót.

Đoàn giám sát của Thường trực HĐND thành phố Bắc Kạn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Nông Thượng

Theo Luật Bầu cử, chậm nhất 40 ngày trước ngày bầu cử, danh sách cử tri phải được niêm yết công khai tại trụ sở UBND và các khu vực bỏ phiếu. Ghi nhận của chúng tôi tại các xã, phường cho thấy: Ngay sau khi niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở Đảng ủy -HĐND -UBND xã, phường và các nhà văn hóa các thôn, tổ (khu vực bỏ phiếu), các địa phương đã công bố rộng rãi đến với cử tri tới điểm niêm yết danh sách để kiểm tra, nắm bắt thông tin, nếu phát hiện sai sót báo lại để kịp thời điều chỉnh, bổ sung. Đồng thời tuyên truyền, vận động cử tri tích cực tham gia đi bầu cử, sáng suốt lựa chọn những đại biểu ưu tú của mình vào các cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương.

Với tinh thần đúng luật, nhanh chóng, chính xác, thận trọng, mọi quy trình chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã và đang được các xã, phường trên địa bàn thành phố Bắc Kạn tích cực triển khai hiệu quả, để ngày bầu cử (chủ nhật 23/05/2021) sắp tới thực sự là ngày hội của toàn dân ./.

   Hoàng Thạc