Các xã phường tổ chức Hội thi “tuyên truyền viên giỏi về kiến thức pháp luật an toàn vệ sinh thực phẩm” năm 2018

Tại các xã, phường đều lựa chọn 08 đội tham gia, mỗi đội có 05 thành viên với tổng số 40 thí sinh là nhân viên y tế thôn, tổ, hộ sản xuất, chủ nhà hàng kinh doanh thực phẩm, các cơ sở trường học trên địa bàn phường. Các đội lần lượt trải qua các phần thi gồm: Chào hỏi; thi kiến thức, thi năng khiếu. Các thí sinh thi kiến thức pháp luật về an toàn thực phẩm bằng hình thức hái hoa dân chủ trả lời câu hỏi. Tại phường Phùng Chí Kiên, một số đội thi thể hiện rất tốt phần hùng biện và liên hệ chặt chẽ với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị đang công tác. Trong phần thi năng khiếu, cơ bản các đội thi của 05 đơn vị xã, phường đều nói lên những thông điệp sâu sắc về an toàn thực phẩm theo hình thức sân khấu hóa.

Tiểu phẩm tại Phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn

Hội thi nhằm góp phần nâng cao nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc sản xuất, kinh doanh và sử dụng thực phẩm, hàng hóa đảm bảo an toàn, vì sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng; tạo sự đồng thuận, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ tuyên truyền viên cấp cơ sở, tích cực tuyên truyền và thực thi đúng quy định của pháp luật an toàn vệ sinh thực phẩm.